עיט – העמותה הישראלית להגנה בפני טילים

תיאור מצב: 

אויבי ישראל פונים יותר ויותר לשימוש בטילים וברקטות כאמצעי טרור. השימוש חסר התקדים בטילים במלחמת לבנון השנייה הצליח לעקוף את "היתרון הטכנולוגי" של ישראל וחתר באורח מסוכן תחת העיקרון אשר היווה את אבן יסוד בהגנתה במשך יותר מ- 50 שנה.

מדוע עיט?

המענה למגמה זו פירושו תכנון אסטרטגיות צבאיות חדשות ואיתנות. הגנה מקיפה ויעילה בפני טילים מהווה רכיב קריטי בתוכנית זו.
הגנה מקיפה בפני טילים פירושה שילוב של פעולות התקפיות, הגנה פסיבית והגנה אקטיבית במסגרת תוכנית הגנת טילים אינטגרטיבית ומיטבית. הגנה אקטיבית בפני טילים מהווה חלק הכרחי מתמונה זו. מגוון של מערכות הגנה אקטיביות בפני טילים בעלות יעילות גבוהה ומוכחת כבר קיימות וישנן מערכות נוספות הנמצאות בשלבי פיתוח.
מימוש הגנה מקיפה בפני טילים כרוך במתן קדימות גבוהה לנושא והתייחסות אליו מחוץ למסגרת של "עסקים כרגיל".  סוג כזה של עיסוק דחוף במדיניות יכול להתרחש אך ורק בסביבה של מודעות, דיון ותמיכה ציבוריים ברמה גבוהה.

 מדיניות יעילה של הגנה בפני טילים מצריכה מעורבות ציבורית! צורך זה הוביל להקמת עיט.

מי אנחנו?

עיט, עמותה א-מפלגתית וללא כוונת רווח העוסקת במדיניות ציבורית, חרטה על דגלה לספק פורום ליידוע הציבור, לדיון ולמחקרים מקצועיים המתמקדים בהגנה על ישראל נגד איומי טילים ורקטות מארגוני טרור וממדינות אויב.
הדירקטוריון והוועדה המייעצת של עי"ט כוללים חלק מהמנהיגים המובילים בישראל, כולם בעלי ניסיון רב בתחומי הביטחון הלאומי וההגנה בפני טילים. אנו פועלים במסירות על מנת לתמוך במודעות הציבורית הרצינית הדרושה על מנת לשמר את ההגנה בפני טילים כנושא בעל עדיפות לאומית.

עמותת עיט קיבלה אישור ניהול תקין מרשם העמותות, משרד המשפטים עבור שנת 2017.

מה אנחנו עושים?

כחלק ממשימתנו, אנחנו פועלים כ"מסלקה" למידע מדויק וזמין העשוי לסייע במתן יסוד למודעות ציבורית ממוקדת ותמיכה בהגנה בפני טילים כנושא בעל עדיפות לאומית.
תוכנית הפעילות הנמרצת שלנו מיועדת להבטיח נוכחות גבוהה של מידע מסוג זה ברשות הרבים, בצורות שונות ומגוונות.

הפעילויות של עיט בישראל ובארצות הברית כוללות:

  • פורומים ציבוריים שוטפים ותכופים המפרטים את האיום, את הצעדים הננקטים ואילו צעדים ניתן לנקוט.
  • מחקרים מוזמנים, המדווחים לציבור, במגוון רחב של נושאים הקשורים בהגנה בפני טילים.
  • שיתוף פעולה ותיאום עם חברי כנסת וממשלת ישראל.
  • כנס בינלאומי שנתי חדש שבמסגרתו מגיעים ארצה חוקרים וארגונים, לפתיחת אפיקי דיון ולסיוע בקבלת החלטות ממשלה כתגובה למציאות של מערכות הגנה זמינות.
  • קבוצות עבודה פרטיות המכנסות את קהילת הגנת הטילים המקומית של ישראל לשם גיבוש קונסנזוס ושיתוף רעיונות ומידע.
  • מפגשים ועדכונים שוטפים לעיתונות הישראלית והבינלאומית.
  • קשרי גומלין עם ארגונים הקשורים להגנה בפני טילים בעולם והזמנתם לארץ על מנת להפגש עם חברי ממשלה ולדבר עמם.