עיט – העמותה הישראלית להגנה בפני טילים

תיאור מצב

אויבי ישראל פונים יותר ויותר לשימוש בטילים וברקטות כאמצעי טרור. השימוש חסר התקדים בטילים במלחמת לבנון השנייה הצליח לעקוף את "היתרון הטכנולוגי" של ישראל וחתר באורח מסוכן תחת העיקרון אשר היווה את אבן יסוד בהגנתה במשך יותר מ- 50 שנה.

מדוע עיט?

המענה למגמה זו פירושו תכנון אסטרטגיות צבאיות חדשות ואיתנות. הגנה מקיפה ויעילה בפני טילים מהווה רכיב קריטי בתוכנית זו.
הגנה מקיפה בפני טילים פירושה שילוב של פעולות התקפיות, הגנה פסיבית והגנה אקטיבית במסגרת תוכנית הגנת טילים אינטגרטיבית ומיטבית. הגנה אקטיבית בפני טילים מהווה חלק הכרחי מתמונה זו. מגוון של מערכות הגנה אקטיביות בפני טילים בעלות יעילות גבוהה ומוכחת כבר קיימות וישנן מערכות נוספות הנמצאות בשלבי פיתוח.
מימוש הגנה מקיפה בפני טילים כרוך במתן קדימות גבוהה לנושא והתייחסות אליו מחוץ למסגרת של "עסקים כרגיל".  סוג כזה של עיסוק דחוף במדיניות יכול להתרחש אך ורק בסביבה של מודעות, דיון ותמיכה ציבוריים ברמה גבוהה.

 מדיניות יעילה של הגנה בפני טילים מצריכה מעורבות ציבורית! צורך זה הוביל להקמת עיט.

 

חזון 

להוות בית לרב שיח ציבורי ומקצועי בתחום ההגנה מפני טילים, רקטות ואיומים אוויריים אחרים. 

מטרה 

לשמש פלטפורמה לחיזוק מתמשך של המודעות הציבורית והלאומית, בתחום ההגנה מפני טילים, רקטות וחימושים אחרים מהאוויר. 

תפקידים (לאור המטרה) 

  1. לשמש צומת למפגש והחלפת ידע מקצועי בהגנה בפני טילים ורקטות עם הציבור, האקדמיה, אנשי ציבור, מקבלי החלטות והתעשיות בארץ ובעולם ובמגבלות אבטחת המידע.
  2.  לשמש צומת מקוון להפצה וקבלת מידע וידע רלוונטיים בין בעלי העניין השונים והציבור הרחב. 
  3. לקיים ולהשתתף בפורומים ציבוריים וכנסים מקומיים ובינלאומיים.
  4. ליצור ולשמר קשרי גומלין עם עמותות נוספות בארץ ובעולם עם מטרות דומות. 

ערכים 

חברי העמותה פועלים בהתנדבות ומתוך תחושת שליחות לאומית.